Betrek 16- en 17-jarigen actief bij verkiezingen

“Betrek 16- en 17-jarigen actief bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018”

 

 

 

 

MECHELEN - De afgelopen maanden is heel vaak gesproken over het invoeren van stemrecht op de leeftijd van 16 en 17 jaar. Ook Jong Vld Mechelen is als liberale jongerenpartij voorstander: “Jongeren zijn de

toekomst van onze samenleving. Als we actieve en betrokken burgers willen, moeten we deze groep

zo vroeg mogelijk de kans geven om mee richting te geven aan het beleid.” stelt Laura Cornette,

bestuurslid Jong Vld en Open Vld Mechelen.

 

“In Gent is er bijvoorbeeld al een initiatief op poten gezet om jongeren vanaf 16 jaar te betrekken bij

de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018,” vult Tim Stenuit, ondervoorzitter Jong Vld

Mechelen, verder aan, “Mechelen kan hier als liberale stad niet achterblijven en de Mechelse

gemeenteraad heeft recent ook beslist dat het hier actie wil ondernemen.”

 

“Daarom wil Jong Vld Mechelen, samen met andere jongerenverenigingen die het project mee willen

ondersteunen, een initiatief op poten zetten dat jongeren actief betrekt bij de

gemeenteraadsverkiezingen. We denken er aan om jongeren in verschillende Mechelse scholen op

een interactieve manier en in spelvorm uit te dagen om na te denken over verschillende politieke

standpunten en maatschappijvisies. Vervolgens willen we hen ook de kans geven om concrete

ideeën te formuleren die de stad volgens hen nóg beter kunnen maken” stelt Liana Davtyan,

voorzitter van Jong Vld Mechelen.

 

“Het is belangrijk om de Mechelse jongeren te laten merken dat ook hun mening telt en dat ook zij

mee de toekomst van hun eigen stad bepalen. De uitdaging bestaat er echter in om effectief met de

mening van jongeren aan de slag te gaan en hun visie en ideeën aansluiting te doen vinden bij het

beleid. Met de ideeën die in dit traject naar boven komen, kunnen we effectieve

beleidsaanbevelingen doen” gaat Liana Davtyan verder.

 

“In de komende maanden willen we hierover met alle geïnteresseerde Mechelse jeugd- en

jongerenverenigingen in dialoog gaan, zodat we in oktober 2018 een wezenlijk verschil kunnen

maken. Het is niet omdat de 16- en 17-jarigen in 2018 nog niet in het stemhokje zullen staan, dat hun

mening niet ontzettend belangrijk is. Zo profileert Mechelen zich eens te meer als kinderstad, ook

voor onze jongeren”, sluit Tim Stenuit af.

 

 

Word lid

Lid worden is niet zo moeilijk. Klik op onderstaande knop en volg de stappen.

 

"Samen werken we aan een positief, jeugdig en leefbaar Mechelen!"