Gratis taxi-dienst!

Jong VLD verzorgt zaterdag gratis taxi-dienst

Kom massaal af op zaterdag 10 mei om 11u!

 

 

 

Op zaterdag 10 mei vanaf 11u verzorgen we een GRATIS taxi-dienst vanaf halte Kerkhoflei (Liersesteenweg) naar de ingang van de begraafplaats. Jong VLD Mechelen pleit voor een lokaal bestuur dat mee zeggenschap krijgt, en is gekant tegen een vervoersmaatschappij die vanuit haar ivoren toren zomaar bussen schrapt.

 

“Lokale besturen moeten medezeggenschap krijgen over de organisatie van openbaar vervoer op

hun grondgebied,” aldus Bavo Anciaux, 11e opvolger Vlaams Parlement voor Open Vld. “Zij hebben

immers het meeste voeling met hun burgers en kunnen het best bepalen welk aanbod er nodig is in

hun stad of gemeente.”

 

Open Vld wil na de verkiezingen van 25 mei steden en gemeenten meer slagkracht geven. De

Vlaamse liberalen willen via een interne staatshervorming steden en gemeenten mee laten beslissen

inzake openbaar vervoer, kinderopvang, onderwijs en activeringsbeleid. Op al deze maatschappelijke

uitdagingen heeft de huidige Vlaamse regering volgens de liberalen geen antwoord.

 

Medezeggenschap voor lokale besturen kan alvast één van de oplossingen zijn om beter in te spelen

op deze uitdagingen en de behoeftes van inwoners van steden en gemeenten. "De lokale overheid

heeft immers het meeste voeling met hun burgers en kunnen het best bepalen welk aanbod er nodig

is in hun stad of gemeente.”

 

De organisatie van het bus- en tramvervoer ligt vandaag de dag volledig in handen van

overheidsagentschap De Lijn. De maatschappij bepaalt welke trajecten en rittenschema’s

aangeboden worden, zonder dat lokale besturen hierover kunnen mee beslissen. “Door steden en

gemeenten medezeggenschap te geven, zal het lokale aanbod beter afgestemd zijn op de vraag naar

openbaar vervoer,” verduidelijkt Bavo Anciaux. ”Zeker wanneer er bespaard moet worden en

trajecten geschrapt worden, is het lokale bestuur het best geplaatst deze keuze te maken en waar

mogelijk maatwerk te bieden.”

 

In Mechelen werd in augustus 2012 de bus naar de stedelijke begraafplaats afgeschaft, ondanks

hevig protest van het stadsbestuur. Heel wat ouderen blijven nu noodgedwongen thuis. “Dat tast

niet alleen de bereikbaarheid aan, maar ook de sociale cohesie. Wij leven in een land waar lokale

besturen geen inspraak hebben over hoe de bussen rijden in hun stad of gemeente,” aldus Bavo

Anciaux. “Om deze problematiek aan te kaarten, wordt op 10 mei 2014 tussen 11u en 13u door de

jonge liberalen van Jong VLD Mechelen een gratis taxidienst aangeboden vanaf de bushalte

Kerkhoflei op de Liersesteenweg tot aan de ingang van de stedelijke begraafplaats.

 

Stadradio Reflex merkte ons initiatief alvast op: http://www.radioreflex.be/2014/05/09/lokale-besturen-meer-zeggenschap-over-openbaar-vervoer/

Word lid

Lid worden is niet zo moeilijk. Klik op onderstaande knop en volg de stappen.

 

"Samen werken we aan een positief, jeugdig en leefbaar Mechelen!"